"Great things never come from comfort zones"

Có duyên gặp bạn nhất định tôi phải giúp bạn một điều gì đó!

Triết lý sống

1. Givers gain - Cho không nhớ, nhận không quên

2. Hạnh phúc xuất phát từ bên trong con người không phụ thuộc vào có bao nhiêu người xung quanh bạn

3. Buông bỏ để cuộc sống nhẹ nhàng

Connect with me on social

© 2020 Dinh Van Tien Vlog. All Rights Reserved. Disclaimer